nawsi.pl

nawsi.pl

1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj.
3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się Siedlcach, ul Kazimierzowska 21, w powiecie siedleckim.
4. Stowarzyszenie działa w strukturze bez oddziałowej, lecz w jego ramach mogą być tworzone koła terenowe nie posiadające własnej osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
7. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. (Dz. Ustaw Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami niniejszego statutu.


8. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w §2 statutu pkt. 1 do 11.


9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach oraz może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Może również współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze działalności.


www.nawsi.pl


nawsi.pl nawsi.pl

Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Więcej
przychodnia-losice.pl przychodnia-losice.pl

RAD-MED

Przychodnia Rodzinna

Więcej
motocyklisci.eu motocyklisci.eu

ALWAYS FREE

ZAWSZE WOLNI


Więcej
plandeki.info plandeki.info

PLANDEKI GOCHNIO


Więcej
meblar.info meblar.info

MEBLAR

meble na wymiar

Więcej
pthujarex.pl pthujarex.pl

JAREX

Transport Międzynarodowy

Więcej
stol-max.com stol-max.com

STOL-MAX

Kuchnie na wymiar

Więcej
venalosice.pl venalosice.pl

VENA

Centrum Zdrowia i Urody


Więcej
ogrodzenia-mazowieckie.pl ogrodzenia-mazowieckie.pl

TYM-BUD

Produkcja i sprzedaż paneli i siatek ogrodzeniowych

Więcej